Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про iснування оптимального керування в коефiцiєнтах для некоректної елiптичної задачi Дiрiхле з анiзотропним p-лапласiаном Анотація   PDF (English)
O. P. Kupenko
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про існування ефективних розв'язків задачі векторної оптимізації транспортного потоку на мережі Анотація   PDF
T. A. Bozhanova
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про існування Н1 -роз'вязків для деяких задач реєстрації зображень Анотація   PDF (English)
O. Museyko
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про існування слабких оптимальних BV-керувань коефіцієнтами в лінійних еліптичних рівняннях Анотація   PDF (English)
I. G. Balanenko, P. I. Kogut
 
Том 23, № 8 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про існування слабких розв'язків задачі Коші для одного класу гіперболічних законів збереження Анотація   PDF (English)
P. I. Kogut, R. Manzo
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про апроксимативнi розв’язки одного класу крайових задач Дiрiхле для нелiнiйних елiптичних рiвнянь Анотація   PDF (English)
P. I. Kogut, A. O. Putchenko
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ПРО АПРОКСИМАЦІЮ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ Анотація   PDF
T. A. Boganova
 
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про взаємодію просторових вихорів Анотація   PDF
O. A. Melnik, V. I. Perekhrest
 
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ПРО ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОБМЕЖЕНИХ БІЛІНІЙНИХ ФОРМ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КОСОСИМЕТРИЧНИМИ L2(Ω)-МАТРИЦЯМИ Анотація   PDF (English)
P. I. Kogut
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про додатні розв'язки рівняння реакції-дифузії з правою частиною типу Каратеодорі Анотація   PDF
O. V. Kapustyan, V. Y. Danilov
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про досяжність оптимальних розв'язків для лінійного еліптичного рівняння з необмеженими коефіцієнтами Анотація   PDF (English)
P. I. Kogut, O. P. Kupenko
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про квадратичну скаляризацію одного класу задач векторної оптимізації в банахових просторах Анотація   PDF
V. M. Bogomaz, P. I. Kogut
 
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про класифікацію розв'язків початково-крайових задач для вироджених параболічних рівнянь Анотація   PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut
 
Том 25, № 8 (2017): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про математичне моделювання хвороби Паркiнсона методами хаотичної динамiки Анотація   PDF (English)
V. Ye. Belozyorov, V. G. Zaytsev
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про матричний критерій спостереження Анотація   PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ПРО НЕОБМЕЖЕНІ ОПТИМАЛЬНІ КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ ДЛЯ ПОГАНО ОБУМОВЛЕНИХ ЕЛІПТИЧНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ Анотація   PDF (English)
Т. Horsin, P. I. Kogut
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ПРО ОБЕРНЕНУ ЗАДАЧУ АСТРОДИНАМІКИ Анотація   PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov, M. V. Polyakov
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ПРО ОДИН НАБЛИЖЕНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ В РУХОМОМУ ШАРІ Анотація   PDF (Russian)
A. Yu. Dreus, A. O. Yeryomin
 
Том 25, № 8 (2017): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про одне подання розв’язку задачi Дирихле для рiвняння Лапласа в крузi Анотація   PDF (English)
V. L. Borsch, I. E. Platonova
 
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про одну задачу керування з розподіленими параметрами на транспортній мережі Анотація   PDF
T. A. Boganova
 
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про одну задачу оптимального керування в коефіцієнтах для нелінійних еліптичних варіаційних нерівностей Анотація   PDF (English)
O. P. Kogut
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про одну задачу оптимального керування для виродженого параболічного рівняння Анотація   PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про одну задачу оптимального керування для нелiнiйного елiптичного рiвняння зi змiнним p(x)-лапласiаном Анотація   PDF (English)
P. I. Kogut, P. I. Tkachenko
 
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ Анотація   PDF
T. A. Boganova
 
Том 23, № 8 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Про релаксацію задачі оптимального керування коефіцієнтами бігармонічного рівняння Анотація   PDF (English)
P. I. Kogut, L. V. Voloshko
 
101 - 125 з 146 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >> Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development