Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання До питання про стійкість LP-розв'язків інтегральних рівнянь Вольтерра Анотація   PDF (Russian)
P. I. Kogut
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Друга крайова задача для телеграфного рівняння в напівобмеженій області Анотація   PDF (Russian)
V. A. Ostapenko
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ЗАДАЧІ АПРІОРНОГО СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНИХ КЕРУВАНЬ ДЛЯ ВИРОДЖЕНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Задачі з мінімальною енергією для параболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами Анотація   PDF (Russian)
V. Ye. Kapustyan, I. S. Lazarenko
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Задача оптимального керування еліптичною системою на класі необмежених мір Радона Анотація   PDF
S. O. Gorbonos
 
Том 21, № 8 (2013): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО СТАРТОВОГО КЕРУВАННЯ ВИРОДЖЕНИМ ПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ Анотація   PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Коректнiсть задачi синтезу адекватних алгебраїчних математичних моделей Анотація   PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi Анотація   PDF
V. I. Perehrest
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПІДІЙМАЛЬНИХ КАНАТІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОЗДОВЖНІХ ПЕРЕМІЩЕНЬ Анотація   PDF (Russian)
T. S. Zelenskaya, A. V. Siasiev
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Математичне моделювання процесу деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні Анотація   PDF
A. V. Siasiev, I. V. Stcherbina
 
Том 23, № 8 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Моделювання процесу кристалізації стрижня з урахуванням взаємного впливу температурних і механічних полів Анотація   PDF (Russian)
A. V. Siasiev, M. V. Kostashchuk
 
Том 23, № 8 (2015): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Моделювання утворення астероїдів у планетарному вихорі та розрахунок параметрів їх орбіт Анотація   PDF
L. V. Klychinska, V. I. Perekhrest
 
Том 25, № 8 (2017): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Наближений аналiтичний метод розв’язання плоскої нелiнiйної задачi теорiї повзучостi в’язкопружних тiл з рухомою границею Анотація   PDF (English)
A. V. Siasiev, R. O. Topchii
 
Том 17, № 8 (2009): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Напівнеперервна знизу регуляризація відображень, які діють у частково упорядкований за конусом нормований простір Анотація   PDF
A. V. Dovzhenko
 
Том 18, № 8 (2010): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Нелінійна реєстрація медичних зображень з неповною інформацією Анотація   PDF (English)
O. V. Museyko, G. Leugering, P. Hastreiter
 
Том 19, № 8 (2011): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Нелокальні симетрії нелінійного телеграфного рівняння. I. Нелокальна інваріантність та розмноження розв'язків Анотація   PDF (Russian)
V. A. Tychynin, O. N. Tertyshnik
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Нелокальні симетрії нелінійного телеграфного рівняння. II. Нелінійна суперпозиція та розмноження розв'язків Анотація   PDF (Russian)
V. A. Tychynin, O. N. Tertyshnik
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Необхiднi умови оптимальностi для одного класу задач оптимального керування, розв’язки яких мають неварiацiйний характер Анотація   PDF
S. O. Gorbonos
 
Том 18, № 8 (2010): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Необхідні умови екстремуму в задачі оптимізації механічної вібросистеми Анотація   PDF (Russian)
V. N. Bogomaz
 
Том 22, № 8 (2014): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання НЕОБХІДНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНОЮ СИСТЕМОЮ З НЕОБМЕЖЕНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ Анотація   PDF
S. O. Gorbonos, P. I. Kogut
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Нові типи 3D систем з хаотичною динамікою Анотація   PDF (Russian)
V. E. Belozerov, A. V. Belozerov
 
Том 18, № 8 (2010): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Обернена задача для плоскої течії рідини Анотація   PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov
 
Том 20, № 8 (2012): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Обернена задача планетних відстаней Анотація   PDF
V. I. Perehrest, M. M. Osipchuk
 
Том 24, № 8 (2016): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Оптимальне керування для параболо-гiперболiчного рiвняння, що вироджується, з напiввизначеним критерiєм якостi Анотація   PDF (Russian)
V. Ye. Kapustyan, I. O. Pyshnograiev
 
Том 18, № 8 (2010): Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання Періодичний загальний розв'язок неоднорідного рівняння Хілла Анотація   PDF (Russian)
V. O. Ostapenko
 
51 - 75 з 128 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >> Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development