Редколегія

До складу редакційної колегії наукового журналу "Journal of Optimization, Differential Equations, and their Applications" входять відомі фахівці з теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних та їх застосуваннях в задачах механіки деформованого твердого тіла, а саме:

КОГУТ ПЕТРО ІЛЛІЧ - відповідальний редактор
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету ДНУ, Україна;

 

СЯСЄВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - відповідальний секретар

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету ДНУ, заступник декана механіко-математичного факультету ДНУ, Україна;

 

Академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. А.О. Чикрій (Інститут кібернетики НАН України ім.В.Глушкова, м. Київ);

Член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. І.І. Скрипнік (Інститут прикладної математики та механіки НАН України, м. Слав’янськ);

Член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. В.Ю. Слюсарчук (НУ водного господарства та природокористування, м. Рівне);

Член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.М. Кісельова (ДНУ);

Д.ф.-м.н., проф. Я.Й. Бігун, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Д.ф.-м.н., проф. В.О. Капустян (НТУУ „КПІ”, м. Київ);

Д.ф.-м.н., проф. О.В. Капустян (Київський НУ ім. Т.Шевченка, м. Київ);

Д.ф.-м.н., проф. М.М. Бокало (Львівський НУ ім. І.Франка, м. Львів);

К.ф.-м.н., доц. В.Л. Борщ (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро)

Д.ф.-м.н., проф. В.І. Коробов (Харківський НУ ім. В.Каразіна м. Харків);

Д.ф.-м.н., проф. О.М. Станжицький (Київський НУ ім. Т.Шевченка, м. Київ);

Д.ф.-м.н., проф. П.О. Касьянов (Інститут прикладного системного аналізу, м. Київ);

Д.ф.-м.н., проф. В.В. Семенов (Київський НУ ім. Т.Шевченка, м. Київ);

Prof., Ph.Dr. T. Horsin, Universites au Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, France;

Prof., Ph.Dr. M Gugat, Friedrich-Alexander Universitat Erlanden-Nurhberg, Germany;

Prof., Ph. Dr. G. Leugering, Friedrich-Alexander Universität Erlanden-Nurhberg, Germany;

Prof.,Ph.Dr. G. Sklyar, University of Szczecin, Poland;

Prof., Ph. Dr. S. Avdonin, University of Alaska Fairbanks, USA;

Д.ф.-м.н., проф. О.П. Купенко (Національний гірничий університет, м. Дніпро)

Д.ф.-м.н., проф. А.В. Плотніков (Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса);

Д.ф.-м.н., проф. Я.М. Дрінь (Буковинський державний університет фінансів та економіки, м. Чернівці);

Д.ф.-м.н., проф. Л.В. Фардігола (Інститут низьких температур ім. Б.Веркіна, м. Харків);

Д.ф.-м.н., проф. В.М. Євтюхов (Одеський НУ ім. І.Мечнікова, м. Одеса);

Д.ф.-м.н., проф. В.Є. Белозеров (ДНУ);

Prof., Ph. Dr. Nguyen Khoa Son, Vietnam Academy of Science and Technology
Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development