Редколегія

До складу редакційної колегії наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання» входять відомі фахівці з теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних та їх застосуваннях в задачах механіки деформованого твердого тіла, а саме:

ПОЛЯКОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ - відповідальний редактор
доктор фізико-математичних наук, член-кор. НАН України, професор, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ), Україна; 


КОГУТ ПЕТРО ІЛЛІЧ - заступник відповідального редактора
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету ДНУ, Україна;


СЯСЄВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - відповідальний секретар
кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету ДНУ, заступник декана механіко-математичного факультету ДНУ, Україна;


д.ф.-м.н., проф. Гоман О.Г., ДНУ, Україна;
член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Кісельова О.М., ДНУ, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Капустян В.О., НТУУ „КПІ”, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Капустян О.В., КНУ ім. Т.Шевченка, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Кочубей О.О., ДНУ, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Лобода В.В., ДНУ, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Наконечний О.Г., КНУ ім. Т.Шевченка, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Коробов В.І., ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Тичинін В.А., ПДАБА, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Семенов В.В., КНУ ім. Т.Шевченка, Україна;
д.ф.-м.н., проф. Мельников Ю.О.,Middle Tennessee State University,USA;
Prof., Ph.Dr. Thierry Horsin, CNAM , Paris, France;
Prof., Ph.Dr. Guenter Leugering, Friedrich-Alexander Universität Erlanden-Nurhberg, Germany;
к.т.н., доц. Меньшиков Ю.Л., ДНУ, Україна.
Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

            


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.kdr.dp.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development