Том 19, № 8 (2011)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/14111908

Зміст

Статті

До питання про стійкість LP-розв'язків інтегральних рівнянь Вольтерра PDF (Russian)
P. I. Kogut 3-20
Щодо розв'язування крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння для області складної форми PDF
L. V. Voloshko, E. M. Kiselyova, V. D. Lamzyuk 21-29
Перша крайова задача для телеграфного рівняння в області з рухомою границею PDF (Russian)
V. A. Ostapenko 30-54
Про класифікацію розв'язків початково-крайових задач для вироджених параболічних рівнянь PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut 55-73
Третя крайова задача для телеграфного рівняння в напівобмеженого області PDF (Russian)
V. A. Ostapenko 74-77
Про взаємодію просторових вихорів PDF
O. A. Melnik, V. I. Perekhrest 78-85
Про одну задачу оптимального керування в коефіцієнтах для нелінійних еліптичних варіаційних нерівностей PDF (English)
O. P. Kogut 86-98
Чисельний розв'язок задачі оптимального керування механічною вібросистемою PDF (Russian)
V. N. Bogomaz, I. V. Shopoval 99-113
Про одну задачу керування з розподіленими параметрами на транспортній мережі PDF
T. A. Boganova 114-127
Деякі нестандартні постановки обернених задач PDF (English)
Yu. L. Menshikov 128-142
Нелокальні симетрії нелінійного телеграфного рівняння. I. Нелокальна інваріантність та розмноження розв'язків PDF (Russian)
V. A. Tychynin, O. N. Tertyshnik 143-159Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development