Том 21, № 8 (2013)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/14132108

Зміст

Статті

ПРОФЕСОР ОСТАПЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - МЕХАНІК, МАТЕМАТИК, ПЕДАГОГ PDF (Russian)
N. V. Polyakov, Yu. L. Menshikov, G. I. Skorohod 3-30
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ І ХАОС PDF (Russian)
V. Ye. Belozerov 31-46
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО СТАРТОВОГО КЕРУВАННЯ ВИРОДЖЕНИМ ПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut 47-61
Г-ВЕРХНЯ ГРАНИЦЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВЕКТОРНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ТА ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
A. V. Dovzhenko 62-68
ВАРІАЦІЙНІ РОЗВ'ЯЗКИ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 3 НЕОБМЕЖЕНИМИ КОЕФЩІЄНТАМИ PDF
S. O. Gorbonos, P. I. Kogut 69-83
ПРО ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ НЕОБМЕЖЕНИХ БІЛІНІЙНИХ ФОРМ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КОСОСИМЕТРИЧНИМИ L2(Ω)-МАТРИЦЯМИ PDF (English)
P. I. Kogut 84-97
ПРО СТІЙКІСТЬ I РЕЗОНАНСИ РУХІВ У ТОРОВИХ КІЛЬЦЯХ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ PDF
V. I. Perehrest, N. N. Osipchuk, L. V. Klychinska 98-106
ІНВАРІАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИХРОВИХ КІЛЕЦЬ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЮ ВИХОРУ PDF
V. I. Perehrest, L. V. Klychinska 107-117
ПОЧАТКОВО-КРАЙОВА ЗАДАЧА ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ У ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМАХ З УРІВНОВАЖЕНИМ ГОЛОВНЫМ КАНАТОМ PDF
T. S. Zelenskaya, A. V. Siasiev 118-129
ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ PDF
T. A. Boganova 130-142
ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ВАГОВИХ ПРОСТОРІВ ЛОРЕНЦА PDF (Russian)
P. I. Tkatchenko 143-154
ПРО ТОЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ ВИМІРЮВАННЯ PDF (English)
Yu. L. Menshikov 155-161
АСИМПТОТИКА РОЗВ'ЯЗКІВ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ МЕТОДОМ ПОТЕНЦІАЛІВ PDF
N. A. Maruchno, V. A. Ostapenko 162-173Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development