Том 22, № 8 (2014)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/14142208

Зміст

Статті

ПРО НЕОБМЕЖЕНІ ОПТИМАЛЬНІ КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ ДЛЯ ПОГАНО ОБУМОВЛЕНИХ ЕЛІПТИЧНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ PDF (English)
Т. Horsin, P. I. Kogut 3-38
ПОРЯДОК СЛАБКОЇ ЗБІЖНОСТІ СІТКОВИХ РОЗВ'ЯЗКІВ ДО УЗАГАЛЬНЕНОГО ЕНТРОПІЙНОГО РОЗВ'ЯЗКУ СКАЛЯРНОГО ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ PDF (Russian)
R. V. Erina, I. E. Platonova 39-54
СТІЙКІСТЬ ДО ЗБУРЕНЬ ОБЛАСТІ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ ЗМІШАНИХ СИСТЕМ ТИПУ ГАММЕРШТЕЙНА PDF (English)
P. I. Kogut, O. P. Kupenko 55-87
ПРО ОБЕРНЕНУ ЗАДАЧУ АСТРОДИНАМІКИ PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov, M. V. Polyakov 88-98
ПРО ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ I УМОВИ КОНДЕНСАЦІЇ ГАЗІВ ТУМАННОСТЕЙ У ПЛАНЕТАРНОМУ ВИХОРІ PDF
L. V. Klyuchinskaya, V. I. Perechrect 99-110
РЕГУЛЯРНИЙ ТА СИНГУЛЯРНИЙ ПЛАНЕТАРНІ ВИХОРИ: ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУР І ХАРАКТЕРИСТИК PDF
N. N. Osipchuk, V. I. Perechrect 111-120
ЗАДАЧІ АПРІОРНОГО СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНИХ КЕРУВАНЬ ДЛЯ ВИРОДЖЕНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ PDF
I. G. Balanenko, P. I. Kogut 121-136
ПРО АПРОКСИМАЦІЮ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ PDF
T. A. Boganova 137-149
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПІДІЙМАЛЬНИХ КАНАТІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОЗДОВЖНІХ ПЕРЕМІЩЕНЬ PDF (Russian)
T. S. Zelenskaya, A. V. Siasiev 150-158
НЕОБХІДНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНОЮ СИСТЕМОЮ З НЕОБМЕЖЕНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ PDF
S. O. Gorbonos, P. I. Kogut 159-171
ПРО ОДИН НАБЛИЖЕНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ В РУХОМОМУ ШАРІ PDF (Russian)
A. Yu. Dreus, A. O. Yeryomin 172-179Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development