Том 25, № 8 (2017)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/14172508

Зміст

Статті

Про одне подання розв’язку задачi Дирихле для рiвняння Лапласа в крузi PDF (English)
V. L. Borsch, I. E. Platonova 3-20
Про математичне моделювання хвороби Паркiнсона методами хаотичної динамiки PDF (English)
V. Ye. Belozyorov, V. G. Zaytsev 21-39
Гьольдерова неперервнiсть залежностi коефiцiєнтiв вiд резольвенти крайової задачi Дiрiхле з анiзотропним p-лапласiаном PDF (English)
P. I. Kogut, O. P. Kupenko 40-57
Про iнварiантний пiдхiд до розв’язностi проблеми синтезу зворотного зв’язку для лiнiйної системи керування PDF (English)
V. Ye. Belozyorov 58-69
Про регулярнiсть слабких розв’язкiв одного класу початково-крайових задач з псевдо-диференцiальними операторами PDF (English)
P. I. Kogut, Yu. A. Maksimenkova 70-108
Наближений аналiтичний метод розв’язання плоскої нелiнiйної задачi теорiї повзучостi в’язкопружних тiл з рухомою границею PDF (English)
A. V. Siasiev, R. O. Topchii 109-121
Про один пiдхiд до розв’язання нелiнiйних елiптичних рiвнянь типу Кармана PDF (English)
Vasilii A. Gromov 122-141
Про частотний пiдхiд до задачi мультиварiантного тестування цiльової сторiнки PDF (English)
I. S. Bondarenko, S. V. Kravchenko 142-151Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development