Том 24, № 8 (2016)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/14162408

Зміст

Статті

Професор Микола Вiкторович Поляков — вчений, педагог PDF
O. G. Goman, D. V. Evdokimov, Yu. L. Menshikov, V. V. Popov 3-19
Скiнченновимiрнiсть динамiки з точнiстю до малого параметра включення типу реакцiї-дифузiї в необмеженiй областi PDF (English)
N. V. Gorban, P. O. Kasyanov, L. S. Paliichuk 20-25
Про апроксимативнi розв’язки одного класу крайових задач Дiрiхле для нелiнiйних елiптичних рiвнянь PDF (English)
P. I. Kogut, A. O. Putchenko 26-55
Рекурентный аналiз 3D автономних квадратичних динамiчних систем, залежних вiд параметрiв PDF (English)
V. Ye. Belozyorov, V. G. Zaytsev 56-70
Про одну задачу оптимального керування для нелiнiйного елiптичного рiвняння зi змiнним p(x)-лапласiаном PDF (English)
P. I. Kogut, P. I. Tkachenko 71-92
Оптимальне керування для параболо-гiперболiчного рiвняння, що вироджується, з напiввизначеним критерiєм якостi PDF (Russian)
V. Ye. Kapustyan, I. O. Pyshnograiev 93-105
Про iснування оптимального керування в коефiцiєнтах для некоректної елiптичної задачi Дiрiхле з анiзотропним p-лапласiаном PDF (English)
O. P. Kupenko 106-117
Гидродинамiка, космогонiя i космологiя в роботах В. I. Перехреста: вiд планетових вихорiв до галактик i темноi енергiї PDF (Russian)
V. L. Borsch 118-191
Необхiднi умови оптимальностi для одного класу задач оптимального керування, розв’язки яких мають неварiацiйний характер PDF
S. O. Gorbonos 192-203
Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi PDF
V. I. Perehrest 204-221
Геометрiя та структури планетарних вихорiв загального типу PDF
N. N. Osipchuk, V. I. Perehrest 222-229
Коректнiсть задачi синтезу адекватних алгебраїчних математичних моделей PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov 230-240Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development