Том 23, № 8 (2015)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/14152308

Зміст

Статті

Граничне інтегральне подання для векторних полів Бельтрамі PDF (Russian)
N. N. Yas'ko 3-8
Моделювання процесу кристалізації стрижня з урахуванням взаємного впливу температурних і механічних полів PDF (Russian)
A. V. Siasiev, M. V. Kostashchuk 9-28
Про існування слабких розв'язків задачі Коші для одного класу гіперболічних законів збереження PDF (English)
P. I. Kogut, R. Manzo 29-56
Про Хеніг-регуляризацію одніеї задачі оптимального керування для р-лапласіана з фазовими обмеженнями PDF (English)
P. I. Kogut, O. P. Kupenko 57-75
Деякі узагальнення методу нелокальних перетворень PDF (English)
V. A. Tychynin 76-105
Про релаксацію задачі оптимального керування коефіцієнтами бігармонічного рівняння PDF (English)
P. I. Kogut, L. V. Voloshko 106-124
Синтез адекватних алгебраїчних математичних моделей PDF (Russian)
Yu. L. Menshikov 125-137
Властивості деяких одновимірних динамічних систем PDF
V. I. Ruban, V. V. Chorna 138-144
Моделювання утворення астероїдів у планетарному вихорі та розрахунок параметрів їх орбіт PDF
L. V. Klychinska, V. I. Perekhrest 145-156Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development