Синтез адекватного математичного опису

Yu. L. Menshikov

Анотація


Розглядаються алгоритми побудови математичних описів реальних процесів, які опису-ються системою звичайних диференціальних рівнянь і які дозволяють отримувати адекват-ні результати математичного моделювання. Виділяються два основні підходи до проблеми побудови таких описів.

Ключові слова


адекватное описание; некорректные задачи; регуляризация; неточные операторы

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Меньшиков Ю. Л. О адекватности результатов математического моделирования // Ю. Л. Меньшиков // Сб. тр. конф. Моделирование-2008. - Киев : 2008. - С. 119-124.

Спепашко В. С. Метод критических дисперсий как аналитический аппарат теории индуктивного моделирования // В. С. Спепашко. // Пробл. управ, и ин-формат. - 2008., № 1. - С. 8-26.

Тихонов А. Н., Арсении В. Я. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. - М. : Наука, 1979. - 365 с.

Menshikov Yu. L. Identification of Models of External Loads // Proc. of ICINCO 2007. Angers, France. - p. 376-379.

Gubarev V. F. Method of iterative identification of many-dimensional systems with inexact data. Part 1. Theoretical basises.// In: Problems of Control and Information, - 2008, - р. 8-26.

Gukov O. O. Algorithms of Алгоритми iterative identification of many-dimensional systems.// In: Proc. of XV International Conference on Automatical Control „Automatics 2008”, Sept. 23 26, 2008p. Odessa: ONMA, р. 774-777.

Menshikov Yu. L. Algorithms of construction of adequate mathematical description of dynamic system. // Proceedings MATHMOD 09 Vienna Fall Papers CD Volume, Vienna Univ. of Technology, February, 2009, ISBM 978-3-901608-35-3. - p. 2482-2485.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/140911

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development