Про існування Н1 -роз'вязків для деяких задач реєстрації зображень

O. Museyko

Анотація


Розглянуто питания існування розв'язків для певного класу нелінійних оптимізацій-них задач, які виникають при реєстрації зображень. Необхідною умовою оптимальності (рівняння Ейлера-Лагранжа) для таких задач є нелінійна гранична задача Неймана, яка в загальному випадку може не мати розв'язку. Деякі сильні достатні умови, які, проте, не суперечать предметній області реєстрації зображень, дозволять отримати позитивну відповідь щодо існування розв'язків.

Ключові слова


image registration; nonlinear optimization problem; nonlinear Neumann boundary value problem; existence of H1-solutions

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Jan Modertsitzki Numerical Methods for Image Registration. — Oxford : Oxford University Press, 2004. — 199 p.

U. Clarenz, M. Droske, M. Rumpf Towards fast non-rigid registration. — Duisburg, 2002. — (Preprint / University of Duisburg).

Gerardo Hermosillo Valadez Variational methods for multimodal image matching: PhD thesis May 2002 — Nice, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/140904

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development