Синтез адекватних алгебраїчних математичних моделей

Yu. L. Menshikov

Анотація


Розглянуто алгоритм ідентифікації параметрів адекватної математичної моделі в алгебричній формі. Дано визначення адекватної математичної моделі в алгебричній формі. Запропоновано декілька постановок задач ідентифікації залежно від цілей дослідження. Як приклад розглянуто задачу ідентифікації параметрів алгебричної адекватної математичної моделі умовно стабільного процесу виплавки сталі. Отримані результати молена застосовувати для аналізу впливу фізичних параметрів на фізичний процес.

Ключові слова


алгебраические математические модели; адекватные модели; идентификация параметров; регуляризация; модель процесса выплавки стали

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Kuchuk, F. J. Pressure Transient Formation and Well Testing / F. J. Kuchuk, M. Onur, F. Hollaender // Dev. in Petr. Science, v.57, Elsevier Science, USA, 2010. 414 p.

Алексанян, И. Ю. Математическое моделирование тепло-массопереноса при распылительной сушке растительных экстрактов / И. Ю. Алексанян, Ю. А. Максименко, Ю. С. Феклунова // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. — Сер. Управление, вычисл. техн. информ.— № 1.— 2013.— С. 9-13.

Menshkov, Yu. L. Identication of Mathematical Model Parameters of Stationary Process / Yu. L. Menshkov // J. of Applied Mathematics and Physics. 2014. Vol.2, No.5. P. 189-193.

Menshkov, Yu. L. Features of Parameters Identication of Algebraic Mathematical Models / Yu. L. Menshkov // Intern. J. of Eng. and Innovative Technology (IJEIT). 2014. Vol.4, No.5. P.5.

Menshkov, Yu. L. Идентификация параметров математической модели при минимуме априорной информации / Yu. L. Menshkov, IV междунар. конф. "Идентификация систем и задачи управления"8ІСРІІО'05, М.— 2005. — С. 312-320.

Поляк, Б. Т. Оценивание параметров в линейных многомерных системах с интервальной неопределенностью / Б. Т. Поляк, С. А. Назин // Пробл. упр. и информатики.— 2006.— №1-2.— С. 38-49.

Меньшиков, Ю. Л. Идентификация параметров при минимуме априорной информации / Ю. Л. Меньшиков // Автоматика: 13 міжнар. конф. з автоматич¬ного управління, 2006.— С. 267-270.

Тихонов, А. Н. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсении // М. : Наука, 1979. - 256 с.

Тогобицкая, Д. Н. Физико-химические критерии и модели для оценки влияния химического состава на свойства колесной стали / Д. Н. Тогобицкая, А. И. Бабаченко, А. С. Козачек // Наук, вісті. Сучасні пробл. металургії.— 2014.— №16.— С.89.

Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев // М. : Наука, 1980. — 520 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141507

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development