Асимптотичний розклад розв'язків нелінійних задач фільтрування зі змінними параметрами фільтрів

V. A. Ostapenko

Анотація


Розглядаються нелінійні крайові задачі теорії фільтрування. Кожна крайова задача перетворена до двох самостійніх задач Гурса для концентрації сорбату, який міститься в розчині, і концентрації сорбату, поглинутого сорбентом. Розвинутий метод побудови функ­ций Рімана для рівнянь зі змінними коефіцієнтами. Показано, що є достатнім знайти мето­дом Рімана лише одну з невідомих функцій. Друга може бути знайдена як розв'язок задачі Коші. Доведено, що всі розклади розв'язків є асимтотичними.

Ключові слова


задача фильтрования; нелинейные уравнения; переменные коэффициенты; асимптотическое разложение

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Тихонов А. Н. Уравнения математической физики /Тихонов А. Н., Самарский А. А.//М. : Наука, 1966.- С. 724.

Остапенко В. А. Асимптотическое разложение решения нелинейной задачи сорбции. Республиканская научная конференция "Дифференциальные и инте¬гральные уравнения и их приложения". Тезисы докладов. Одесса, 22-24 сентяб¬ря 1987 г. Часть 2, Одесса, 1987. - С. 52-53.

Остапенко В. А. Асимптотическое решение нелинейной задачи сорбции. Сб. "Дифференциальные уравнения и их приложения", Днепропетровск, 1985. — С. 3-14.

Положий Г. Н. Уравнения математической физики// М. : Высшая школа, 1964.- С. 599.

Ostapenko V. A. A novel asymptotic solution of one nonlinear problem of filtering./ Ostapenko V. A., Awrejcewicz J.// International Journal of Modern Physics B. vol. 22 № 15 (2008), pp. 2383-2398.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141006

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development