Асимптотичний аналіз системи рівнянь Онзагера

A. V. Didins'kii, D. V. Evdokimov, O. O. Kochubey, M. V. Polyakov

Анотація


Система рівнянь Онзагера описує складні системи в рідинах та газах, в яких мають місце процеси зв'язаних теплопровідності та дифузії. Останнім часом такі системи все більше звертають на себе увагу дослідників у зв'язку з розвитком багатьох сучасних техноло­ги. Звичайні чисельні методи не можна застосувати до системи рівнянь Онзагера через складнощі, пов'язані з коректністю розрахунків недіагональних елементів, що на декілька порядків менші, ніж діагональні. Для цього у даній статті запропоновано відповідний асимптотичний алгоритм.

Ключові слова


система уравнений Онзагера; асимптотический метод; метод конечных разностей; термодиффузия; связанная диффузия

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Лыков А. В. Тепломассообмен (Справочник)/ А. В. Лыков. — М. : Энергия, 1971. - 560 с.

Бевза Э. К., Евдокимов Д. В. Математическое моделирование медленно про¬текающих процессов тепломассообмена в условиях микрогравитации //36. тез Міждержавної конференції "Комп'ютерне моделювання", 30 червня - 2 липня 1999, Дніпродзержинськ. — С. 32-33.

Лыков А. В. Теория сушки/ А. В. Лыков. — М. : Энергия, 1968. — 472 с.

Евдокимов Д. В. Интегральные уравнения процесса сушки капиллярнопористо-го тела // Диференціальні рівняння та їх застосування. Дніпропетровськ : ДДУ, 1998.- С. 52-55.

Бевза Э. К., Евдокимов Д. В., Кочубей А. А. Математическое моделирование процессов фазовых переходов в условиях микрогравитации // Вестник Донец./ ун-та. Серия А. Естественные науки, 2002, № 2. — С. 249-253.

Mazur P. Non-equilibrium thermodynamics/ P. Mazur. — Dover publications, inc., New York — 510 p.

Пригожий И. Введение в термодинамику необратимых процессов/ И. Пригожий — Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика 2001. — 160 с.

Полежаев В. И., Бело М. С, Березу б П. А. и др. Конвективные процессы в невесомости/ В. И. Полежаев — М. : Наука, 1991. — 240 с.

Евдокимов Д. В., Поляков П. В. Граничные интегральные уравнения процес¬сов фильтрационно-диффузионного тепломассопереноса в пористой среде // " Метод дискретных особенностей в задачах аэродинамики, электродинамики и теории дифракции", Тр. VII Международ, сими. " Метод дискретных особен¬ностей в задачах математической физики", 26-29 июня 1997, Феодосия, С. 58-61.

Беляев И. М., Рядно А.А. Методы теории теплопроводности / Н. М. Беляев, А. А. Рядно. — М. : Высшая школа, 1982. — Т. 1. — 327 с, Т. 2. — 304 с.

Самарский, А. А. Теория разностных схем /А. А. Самарский. — М. : Наука, 1989.- 576 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development