Про одну задачу керування з розподіленими параметрами на транспортній мережі

T. A. Boganova

Анотація


Розглядається гідродинамічна модель для транспортного потоку на мережі. У припущенні, що транспортний потік на кожному ребрі мережі є об'єктом керування, ставиться задача його оптимізації у векторній формі. Виділено топологію на відповідному функцио­нальному просторі, відносно якої множина допустимих розв'язків такої задачі є секвен­циально компактною, та доведено існування ефективних розв'язків розглянутої задачі векторної оптимізації.

Ключові слова


гідродинамічна модель; транспортний потік на мережі; векторна оптимізація на мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


Божанова Т. А. Об одной задаче Коши на транспортных сетях / Т. А. Божанова// 36. наук, праць "Питания прикладної математики і математичного моделювання". - ДНУ, 2009. - С. 51-63.

Bardos С, Leroux A. Y., Nedeles J. С. First-order quasilinear equations with boun¬dary conditions //Communications in Partial Differential Equations — 4(1979). — p. 1017-1034.

Caascone A., D'Apice C, Piccoli В., Rarita L. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences //SIAM Journal on Mathematical Analysis — 17(2007). —№ 10 — p. 1587-1617.

Caascone A., D'Apice C, Rarita L. Circulation of car traffic in cingested urban areas //Preprint DUMA— Universita degli Studi di Salerno (2006). — № 22 — p. 1-31.

Coclite G. M., Piccoli B. Traffic Flows on a Road Network. — SISSA, Preprint. — 2002.

Coclite G. M., Garavelo M., Piccoli B. Traffic Flow on Networks // SIAM Journal on Mathematical Analysis. - 36(2005). - p. 1862-1886.

Dal Maso G. An Introduction to Г-Convergence, Birkhaser, Boston, 1993.

Garavello M., Piccoli B. Traffic Flow on Networks // AIMS Series on Appl. Math. — Vol. 1 - 2006.

Guisti E. Minimal Surfaces and Functions of Bounded Variation. // Boston: Birkhauser. — 1984.

Gugat M., Herty M., Klar A., Leugering G. Optimal Control for Traffic Flow Networks //Journal of optimization theory and applications. — 126(2005). — p. 589-616.

Holden H., Riserbo N. H. A mathematical model of traffic flow on a network of unidirectional roads // SIAM Journal on Mathematical Analysis. — 4(1995). — p. 999-1017.

Jahn J. Vector Optimization: Theory, Applications and Extensions. — Berlin: Sprin¬ger-Verlag, 2004. - 400 p.

Kruzhkov S. First-order quasilinear equations in several independent variables // Math. USSR Sbornic. - 10(1970). - p. 217-243.

Lebecque J., Khoshyaran M. First-order macroscopic traffic models for network in the context of dynamic assignment //In Transportation Planning-State of the Art, M. Patriksson and K.A.P. Labbe, eds. — 2002.

Lighthill M. L., Whitham J. B. On kinetic waves // Proceedings of Royal Society of Edinburg. - 229A (1983). - p. 217-243.

Ulbrich S. Optimal Control of Nonlinear Hyperbolic Conservation Laws with Source Terms.// Fakultat fur Mathematik. Technische Universitat Mwnchen. —2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development