Про взаємодію просторових вихорів

O. A. Melnik, V. I. Perekhrest

Анотація


Розглядається кінематична взаємодія паралельних просторових вихорів од­ного напрямку обертання з різними інтенсивностями та закручуванням, яка зумовлює зміщення їх центрів та об'єднання в один вихор. Показано, що ре­зультати взаємодії просторових вихорів суттєво відрізняються від результатів накладання плоских течій, породжених комплексними потенціалами джерел і вихроджерел.

Ключові слова


планетарний вихор; резонансні умови і траєкторії; утворення супутників планет

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев О. Ф. Основы механики винтовых и циркуляционных потоков / О. Ф. Васильев. М.-Л. : Госэнергоиздат, 1958. — 144 с.

Милн-Томсон. Теоретическая гидродинамика / Милн-Томсон. М. : Мир, 1964. — 655 с.

Перехрест В. I. Просторовий циліндричний вихровий шнур як точний розв'язок рівнянь Ейлера / В. I. Перехрест// Вісник ДНУ, Сер. Механіка, 2003. — Т. 1, № 7. - С. 46-53.

Перехрест В. I. Кінематика взаємодії двох паралельних вихрових шнурів одного напрямку обертання та інтенсивності / В. I. Перехрест, О. А. Мельник// Дифе-ренціальні рівняння та їх застосування: 36. наук. пр. ДДУ. Дніпропетровськ, 2003. - С. 141-148.

Перехрест В. I. Про взаємодію просторових вихорів/ В. I. Перехрест, О. А. Мельник.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141106

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development