Щодо розв'язування крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння для області складної форми

L. V. Voloshko, E. M. Kiselyova, V. D. Lamzyuk

Анотація


Отримано алгоритм саморегуляризації системи інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду і крайової задачі для бігармонічного рівняння.

Ключові слова


бігармонічне рівняння; крайова задача; неканонічна форма області

Повний текст:

PDF

Посилання


Арсенін В. Я. Методи математичної фізики і спеціальні функції / В. Я. Арсенін. М. : Наука, 1984.

Боборикін В. Г. Про розв'язування задачі пружного згину пластини зі змішаними граничними умовами / В. Г. Боборикін// International applied mechanics, 2006. Т. 42, № 5. С. 104-111.

Волошко Л. В. Обчислювальна ефективність бігармонічного потенціалу/ Л. В. Волошко, Л. С. Коряшкіна// Тези доп. VII міжнар. наук.-практ. конф. "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2009)". — Дніпропетровськ, Дніпропетр. нац. ун-т ім. 0. Гончара, 25-27 листопада 2009 року. С.132-133.

Волошко Л. В. Розв'язок граничної задачі для бігармонічного рівняння у випад-ку складної форми області/ Л. В. Волошко, В. Д. Ламзюк, В. Л. Волошко// Тези доповідей 9-ї міжнар. міждисцип. наук.-практ. школи-конф. "Сучасні проблеми гуманізації і гармонізації керування". — Харків, Нац. ун-т ім. В. М. Каразіна, 1-8 листопада 2009 року. С. 269-271.

Дмитрієв В. I. Чисельні методи в програмуванні/ В. I. Дмитрієв, Є. В. Заха-ров// 1968. Вип. 10, С. 49-51.

Ільгн I. 0. Аналітична геометрія / I. 0. Ільїн, Е. Г. Позняк. М. : Физматлит, 2004.- 224 с.

Кисельова 0. М., Шор Н. 3. Неперервні задачі оптимального розбиття множин: теорія, алгоритми, додатки / О. М. Кисельова, Н. 3. Шор. К. : Наукова думка, 2005.- 564 с.

Коряшкіна Л. С. Розв'язок однієї задачі керування параболічною системою / Л. С. Коряшкіна// Проблеми керування і інформатики, 1998. С. 94-102.

Кузьменко В. I. Конспект лекцій з курсу "Некоректні задачі"/ В. I. Кузьменко. Д.: РВВ ДНУ, 2009, 76 с.

Самуль В. I. Основи теорії пружності і пластичності / В. I. Самуль. М. : Вища школа, 1970.- 287 с.

Melnikov Yu. A. Influence Functions and Matrices / Yu. A. Melnikov. New York-Basel : Marcel Dekker, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development