ІНВАРІАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИХРОВИХ КІЛЕЦЬ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЮ ВИХОРУ

V. I. Perehrest, L. V. Klychinska

Анотація


Установлено кілька важливих властивостей руху частинок течії у планетар­ному вихорі, що стосуються розподілів їх кутових моментів та кутових швидкостей. Виявлено, що вказані властивості при дії на вихор гравітаційної сили зірки спричиняють сплющення кілець та їх значну міграцію від первинних положень. При цьому кільця перетинаються, що сприяє стиканню й злипанню частинок та утворенню твердих планет.

Ключові слова


планетарний вихор; еволюція вихрових кілець

Повний текст:

PDF

Посилання


Перехрест В. I. Новий розв'язок гідродинамічних рівнянь Ейлера для сфери-чних вихрових течій/ В. I. Перехрест, Р. В. Гванов// Вісник ДНУ. - 2002. -Механіка. Вип. 6, т. 1. - С. 60 - 64.

Перехрест В. I. Планетарний вихор та гіпотези Лапласа і Вайцзекера// Вісник ДНУ. - 2009.- Механіка. Вип. 13, т. 2, № 5. - С. 113 - 124.

Перехрест В. I. Про структури планетарних вихорів і закономірності їх обер-тання/ В. I. Перехрест, М. М. Осипчук// Вісник ДНУ, - 2010. - Механіка. Вин. 14, т. 1, № 5. - С. 110 - 118.

Перехрест В. I. Про закон ізохронності обертання у планетарних вихорах і пла¬нетарних системах/ В. I. Перехрест, М. М. Осипчук// Вісник ДНУ. - 2011. -Механіка. Вип. 15, т. 1. - С. 33 - 43.

Перехрест В. I. Закон планетних відстаней у вихровій теорії планетарних си¬стем// Вісник ДНУ. - 2011. - Механіка. Вип 15, т. 1. - С. 21 - 33.

Перехрест В. I. Про об'єми, маси та кшетичш моменти структур планетарного вихору/ В. I. Перехрест, М. М. Осипчук// Вісник ДНУ. - 2012. - Механіка. Вип. 16, т. 1, № 5. - С. 70 - 79.

Алъфвен X. Структура и эволюционная история Солнечной системы / X. Альф-вен, Г. Аррениус// - К., 1981. - 332 с.

Сафронов В. С. Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет. - М. : Наука, 1969. - 244 с.

Peter Bodenheimer Multiple fragmentataion of protostars/ Peter Bodenheimer (Lick Obs.), Andreas Burkert (Max-Planck In-t fur Astroph.), Richard J. Klein (Univ. of Calif.), Alan Boss (Carnegie In-t of Washington)// Protostars&Planets IV Arizona Press. 2000. P. 675 - 701.

Boss A. P. Gas giant protoplanet formation: Disk instability models with thermodynamics and radiative transfer// Astroph. J. - 2004. - 599. - P. 577 - 581.

Mudryk I. R. RAPID: A fast, high resolution, flux-conservative algorithm desined for planet-disk interaction/ I. R. Mudryk, N. W. Murray// arXiv:0812.2938vl [astro-ph] 15 Dec 2008. Toronto, Publ. CITA.

Кононович Э. В. Общий курс астрономии./ Э. В. Кононович, В. И. Мороз//-М., МГУ. : Эдиториал УРСС. - 2004 - 344 с.

NASA "Sun Fact Sheet"- http://nssds.gfsc.nasa.gov/planetary 2009

http://exoplanets.org/exotable/exotable.html
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141308

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development