ПРО СТІЙКІСТЬ I РЕЗОНАНСИ РУХІВ У ТОРОВИХ КІЛЬЦЯХ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ

V. I. Perehrest, N. N. Osipchuk, L. V. Klychinska

Анотація


Установлено стійкість колового руху на центральних колах вихрових кілець за першим наближенням та теорією систем Ляпунова; така стійкість є необхідною умовою можливості формування на цих колах твердих планет із пилу й газів планетарної туманності. Існування резонансних співвідношень між коловим та меридіональним рухами на торах може бути ключем для пояснения причин формування у вихрових кільцях супутників планет.

Ключові слова


планетарні системи; стійкість вихору; формування планет

Повний текст:

PDF

Посилання


Перехрест В. I. Новий розв'язок гідродинамічних рівнянь Ейлера для сфе¬ричных вихрових течій/ В. I. Перехрест, P. В. Іванов// Вісник ДНУ. - 2002. - Механіка. Вип. 6, т. 1. - С 60 - 64.

Перехрест В. I. Про структуры планетарних вихорів і закономірності їх обер-тання/ В. I. Перехрест, М. М. Осипчук// Вісник ДНУ. - 2010. - Механіка. Вип. 14, т. 18, № 5. - С 110 - 118.

Перехрест В. I. Закон планетних відстаней у вихровій теорії планетарних си¬стем// Вісник ДНУ. - 2011. - Механіка. Вип 15, т. 1. - С. 21 - 33.

Моисеев П. П. Асимптотические методы нелинейной механики. - М. : Наука, 1969. - 380 с.

Малкин И. Г. Теория устойчивости движения. - М. : Наука, 1966. - 530 с.

Перехрест В. I. Резонансні режими руху на торах планетарного вихору/ В. I. Перехрест, М. М. Осипчук// Тез. докл. 10-й Крымской Меджунар. мат. школы MFL-2010, Алушта - Симферополь, 2010. - 112 с.

Осипчук М. М. Резонанси в динамічній системі на торах планетарного вихору/ М. М. Осипчук, В. I. Перехрест// Вісник ДНУ. - 2010. - Моделювання. Вип. 2, № 8. - С. 97 - 105.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development