ПРО ОДИН НАБЛИЖЕНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ В РУХОМОМУ ШАРІ

A. Yu. Dreus, A. O. Yeryomin

Анотація


Набуло розвитоку аналітичне розв'язання задачі про нагрів шару масивних тіл пра­вильної форми, що знаходиться в потоці газу. Запропоновано уніфіковану процедуру обчислення членів ряду в розв'язку, що дозволяв проводити розрахунки 3 довільною кількістю членів розвинення. Ефективність процедури показано на приладі розв'язання задачі нестаціонарного теплообміну в рухомому шарі сферичних частинок.

Ключові слова


теплообмен в слое; преобразование Лапласа; температура газа

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Китаев Б.И. Тепло- и массообмен в плотном слое/ Б. И. Китаев, В. Н. Тимофеев. — М.: Металлургия, 1972. - 432 с.

Губинский В.И. Новое аналитическое решение задачи о теплообмене в движущемся слое/ В. И. Губинский, А. О. Ерёмин // Теория и практика металлургии— 1999.-№5.-С. 22-23.

Ерёмин А. О. Приближённое аналитическое решение задачи о теплообмене в слое массивных тел/ А. О. Ерёмин, В. И. Губинский // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. - 2001. - Т. 4. - С. 168-172.

Диткин В. А. Интегральные преобразования и операционное исчисление./ В. А. Диткин , А. П. Прудников - М.: Наука, 1974. - 544 с.

Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности. Учеб. пособие для вузов/ Н. М. Беляев, А. А. Рядно. - М.: Высш. шк, 4.1. 1982.- 327 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141411

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development