НЕОБХІДНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПАРАБОЛІЧНОЮ СИСТЕМОЮ З НЕОБМЕЖЕНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

S. O. Gorbonos, P. I. Kogut

Анотація


Встановлено необхідні умови оптимальності для задачі оптимального керування параболічною системою з необмеженими коефіцієнтами із залученням концепції узагальненої правої похідної за напрямом та поняття квазіспряженого стану.

Ключові слова


задача оптимального керування; функціонал Лагранжа; узагальнена права похідна за напрямом; квазіспряжений оператор; необхідні умови оптимальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Иоффе А. Д. Теория экстремальных задач / А. Д. Иоффе, В. М. Тихомиров — М.: Наука, 1974. - 479 с.

Горбонос С. О. Варіаційні розв'язки задачі оптимального керування з необмеженими коефіцієнтами / Горбонос CO., Когут П.І. // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Моделювання. - 2013. - Вии. 5. - С. 69-83.

Horsin Т. Optimal L2-Control Problem in Coefficients for a Linear Elliptic Equation / T. Horsin, P. Kogut, submitted to Mathematical Control and Related Fields, 2013, 1-60. (arXiv:1306.2513)

Salsa S. Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory / S. Salsa — Milan: Springer-Verlag, 2008. — 556 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141410

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development