МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПІДІЙМАЛЬНИХ КАНАТІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОЗДОВЖНІХ ПЕРЕМІЩЕНЬ

T. S. Zelenskaya, A. V. Siasiev

Анотація


Побудовано та обґрунтовано уточнену математичну модель багатоканатної піднімаль-ної установки. Досліджено динамічні процеси, що виникають у головному канаті, з метою підвищити міцність і довговічність піднімальних і зрівноважувальних канатів. Наведено результати розрахунків.

Ключові слова


напряжение; волновое уравнение; уравновешивающий канат

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Воеводин В. В. Численные методы в прикладном пакете sage / В. В. Воеводин.— Спб. : БХВ-Петербург, 2011. -257 с.

Ильин С. Р. Влияние параметров скорости подъема и эксцентриситета груза на динамику системы "сосуд-армировка"шахтных стволов / С. Р. Ильин // Сб. науч. тр. ИГТМ НАН Украины. -2012. -Вып. 98. - С. 322-348.

Коряшкгна Л. С. Чисельні методи/ Л. С. Коряшкіна, М. М. Одновол— Дніпропетровськ : ДГУ, 2010. -219 с.

Razdolsky A. G. Propagation of longitudinal deformation wave along a lifting rope of variable length / A. G. Razdolsky // International journal of solids and structures.— 2011. - P.316-323.

Fritzkowski P. T. Dynamics of a rope modeled as a discrete system with extensible members / P. T. Fritzkowski // Computational Mechanics.—2011. -№ 12. - P.473-480.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development