ПРО АПРОКСИМАЦІЮ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

T. A. Boganova

Анотація


Розглянуто задачу оптимального керування транспортним потоком з фазовими обме­женнями на мережі, в якій для опису динаміки транспортного потоку залучено гідроди-намічний закон збереження. Прийнято, що функції керування задані на ребрах мережі та впливають на значения початкової щільності. Запропоновано спосіб релаксації фазових об-межень та встановлено умови, за яких розв'язки параметризованих задач є допустимі для вихідної задачі оптимального керування.


Ключові слова


оптимальне керування; фазові обмеження; векторна оптимізація на мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


Божанова Т. А. Про одну задачу оптимального керування на транспортній мережі з фазовими обмеженнями/ Т. А. Божанова // Вісник ДНУ. Серія: Моде-лювання. - Д.: Вид-во ДНУ. - 2013. - Вин. 5, № 8. - С. 130-142.

Кружков С. Н. Квазилинейные уравнения первого порядка со многими независимыми переменными / С. Н. Кружков // математический сборник. — 1970. — Т. 81(123), № 2. - С. 228-255.

Bardos С. First-order quasilinear equations with boundary conditions / C. Bardos, A. Y. Leroux, J. C. Nedeles //Communications in Partial Differential Equations. — 4(1979). - P. 1017-1034.

Garavello M. Traffic Flow on Networks / M. Garavello, B. Piccoli // AIMS Series on Appl. Math. - 2006. - Vol. 1. - P. 243.

Holden H. A mathematical model of traffic flow on a network of undirectional roads / H. Holden, N. H. Riserbo // SIAM Journal on Mathematical Analysis. — 1995. — № 26. - P. 999-1017.

Lebecque J. First-order macroscopic traffic models for network in the context of dynamic assignment/ J. Lebecque, M. Khoshyaran //In Transportation Planning-State of the Art, M. Patriksson and K.A.P. Labbe, eds. - 2002. - P. 342-361.

Lighthill M. L. On kinetic waves/ M. L. Lighthill, J. B. Whitham // Proceedings of Royal Society of Edinburg. - 1983. - № 229(A). - P. 217-243.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141408

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development