ПРО ОБЕРНЕНУ ЗАДАЧУ АСТРОДИНАМІКИ

Yu. L. Menshikov, M. V. Polyakov

Анотація


Запропоновано алгоритм знаходження координат невідомої гравітаційної маси за ре­зультатом астрономічних спостережень за рухом інших гравітаційних тіл. На відміну від подібної задачі, яка була розглянута вперше Ж. Левер'є и Д. Адамсом, у роботі запро­поновано більш універсальний алгоритм. Для отримання оцінок точного розв'язку задачі викладено гіпотезу, яка дозволяє виключити з розрахунків величину похибки наближеного оператора задачі. Отримано умови існування оцінок розв'язків. Разглянуто декілька нестандартних постановок обернених задач.

Ключові слова


астродинамика, обратная задача; оценка решения; регуляризация

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Красовский Н. //.Терия управления движением / Н. Н. Красовский. — М.: На¬ука, 1968. - 476 с.

Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Ар-сение. - М.: Наука, 1979. - 288 с.

Треногий В. Л.Функциональный анализ / В. А. Треногий. — М.: Наука, 1980. - 496 с.

Гончарский А. В. Регуляризирующий алгоритм для некорректных задач с при¬ближенно заданным оператором / А. В. Гончарский, А. С. Леонов, А. Г. Ягола // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1972. — Т.12, №6. - С. 1592-1594.

Васильев Ф. Л.Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Ва¬сильев. - М.: Наука, 1980. - 520 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141404

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development