ПРО ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ I УМОВИ КОНДЕНСАЦІЇ ГАЗІВ ТУМАННОСТЕЙ У ПЛАНЕТАРНОМУ ВИХОРІ

L. V. Klyuchinskaya, V. I. Perechrect

Анотація


Новий точний розв'язок сферично-осесиметричних рівнянь Ейлера, названий планетарним вихором, застосовано до проблеми утворення в планетарних туманностях зародків планет завдяки конденсації газів у зонах вихрових збурень — кільцях планетарного вихору. Показано, що вихрові збурення спричиняють перепади тиску та температури, за яких гази туманностей конденсуються, утворюючи планетозималі — зародки планет.

Ключові слова


вихрова течія; космічна туманність; температурив поле; конденсація газів

Повний текст:

PDF

Посилання


Перехрест В. I. Новий розв'язок гідродинамічних рівнянь Ейлера для сфе¬ричных вихрових течій / В. I. Перехрест, Р. В. Іванов // Вісник ДНУ. Серія: Механіка. - Д. : Вид-во ДНУ. - 2002. - Вии. 6, т. 1. - С. 60-64.

Перехрест В. I. Планетарний вихор та гіпотези Лапласа і Вайцзекера / В. I. Пе¬рехрест // Вісник ДНУ. Серія: Механіка. - Д. : Вид-во ДНУ. - 2009. - Вип. 13, т. 2. - С. 113-124.

Перехрест В. I. Закон планетних відстаней у вихровій теорії планетарних систем / В. I. Перехрест // Вісник ДНУ. Серія: Механіка. - Д. : Вид-во ДНУ. - 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 21-33.

Weizsacker С. F. Uber die Entstehung des Planetensystems / С. F. Weizsacker // Z. Astrophys. - 1943. - P. 319-355.

Jeans J. H. Astronomy and cosmogony / J. H. Jeans. — Cambridge, 1929. — 320 p.

Кононович Э. В. Общий курс астрономии / Э. В. Кононович, В. И. Мороз — М. : Эдиториал УРСС, 2004. - 544 с.

Сафронов В. С. Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет / В. С. Сафронов - М. : Наука, 1969. - 245 с.

Лойцянский Л. Л Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский — М. : Дрофа, 2003. - 840 с.

Милн-Томпсон Теоретическая гидродинамика / Милн-Томпсон. — М. : ИЛ, 1964. - 655 с.

Салтанов Н. В. Вихрь на сфере во внешнем потенциальном потоке и его связь с вихрем Хилла / Н. В. Салтанов, В. Н. Салтанов// К. : Доповіді НАНУ — 1988. - № 9. - С. 70-75.

Ярмицкий А. Г. Сферические вихреобразования с ядром и оболочкой / А. Г. Яр-мицкий // Изв. РАН. Сер. Механика жидкости и газа. — 2001. — № 3. — С. 21-27.

Boss А. P. Edited Vince Maunings / А. P. Boss, S. S. Russel // Protostars&Planets IV, Arizona Press. - 2000. - 378 p.

Bodenheimer P. Multiple fragmentataion of protostars / P. Bodenheimer, A. Burkert, R. Klein, A. Boss // Protostars&Planets IV, Arizona Press. — 2000. — P. 675-701.

Wuchterl G. Giant planet formation / G. Wuchterl, T. Guillot, J. Lissauer // Protostars&Planets IV, Arizona Press, 2000. - P. 1081-1109.

Ward W. R. Disk-planet interactions and the formation of planetary systems / W. R. Ward, J. Hahn // Protostars&Planets IV, Arizona Press. — 2000. — P. 1135-1155.

Ксанфомалити Л. В. Солнечная система, планетные системы звёзд и теория последовательной аккреции / Л. В. Ксанфомалити // Кинематика и физика небесных тел. - К. : ГАО НАНУ. - 2010. - Т. 26, № 4. - С. 84-106.

Mudryk 1. R. RAPID: A fast, high resolution, flux-conservative algorithm desined for planet-disk interaction [Electronic resources] / I. R. Mudryk, N. W. Murray // The Journal of New Astronomy. — 2009. — [Cited 2008, 15 Dec]. — Available from: http://arxiv.org/abs/0812.2938.

Boss A. P. Rapid formation of outer giant planets by disk instabiliny / A. P. Boss // Astroph. Journal, 10 December. — 2003. — P. 577-581.

The Exoplanet Data Explorer [Electronic resources] — Available from: http: // exoplanets.org/table?datasets=explorer,kepler,other

Перехрест В. I. Інваріантні властивості кілець планетарного вихору та їх вплив на еволюцію вихору / В. I. Перехрест, Л. В. Ключинська // Вісник ДНУ. Серія: Моделювання. - Д. : Вид-во ДНУ. - 2013. - Вии. 5, т. 21, № 8. - С. 107-117.

Перехрест В. I. Про стійкість і резонанси рухів у торових кільцях планетарного вихору / В. I. Перехрест, М. М. Осипчук, Л. В. Ключинська // Вісник ДНУ. Серія: Моделювання. - Д. : Вид-во ДНУ. - 2013. - Вии. 5, т. 21, № 8. - С. 98-106.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141405

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development