Геометрiя та структури планетарних вихорiв загального типу

N. N. Osipchuk, V. I. Perehrest

Анотація


Розглянуто повний розв’язок планетарного вихору за наявностi двох регулярних та одного сингулярного членiв, дослiджено вплив iнтенсивностi сингулярного диполя на гео- метрiю та характеристики структур вихору. Результати дослiдження можуть бути застосованими до уточнення закону планетних вiдстаней.

Ключові слова


планетарний вихор; вихровий диполь; сингулярнiсть

Повний текст:

PDF

Посилання


Перехрест В. I. Новий розв’язок гiдродинамiчних рiвнянь Ейлера для сферичних вихрових течiй / В. I. Перехрест, Р. В. Iванов // Вiсник ДНУ. Серiя: Механiка. — 2002. — Вип. 6. — Т. 1. — С. 60–64.

Перехрест В. I. Про структури планетарних вихорiв i закономiрностi їх обертання / В. I. Перехрест, М. М. Осипчук // Вiсник ДНУ. Серiя: Механiка. — 2010. — Вип. 14. — Т. 18. — № 5. — С. 110–118.

Осипчук М.М. Регулярний та сингулярний планетарнi вихори: порiвняння структур i характеристик / М. М. Осипчук, В. I. Перехрест // Вiсник ДНУ. Серiя: Моделювання. — 2014. — Вип. 6. — Т. 22. — № 8. — С. 99–111.

Перехрест В. I. Закон планетних вiдстаней у вихровiй теорiї планетарних систем / В. I. Перехрест // Вiсник ДНУ. Серiя: Механiка. — 2011. — Вип. 15. — Т. 1. — С. 21–33.

Перехрест В. I. Обернена задача планетних вiдстаней / В. I. Перехрест, М. М. Осипчук // Вiсник ДНУ. Серiя: Моделювання. — 2012. — Вип. 4. — Т. 20. — № 8. — С. 116–128.

Парновский С. Л. Введение в современную космологию / С. Л. Парновский, А. С. Парновский. — К. : Наукова думка, 2013. — 150 с.

Jeans J. H. Astronomy and cosmology/ J. H. Jeans. — Cambridge, 1929. — 184 p.

Чандрасекар С. Математическая теория чёрных дыр / С. Чандрасекар. — М.: Мир, 1986. — Часть 1. — 275 c.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/141611

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

                 


Адреса редколегії: 49050, Україна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Козакова 18, корп. 14, механіко-математичний факультет, д-р фіз.-мат. наук, проф. Когут П.І. 

email: p.kogut@i.ua

www.dnu.dp.ua


Free counters! 

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development